Dignita Alkolås - trolig kommer et påbud om alkolås

I løpet av 2017 vil det trolig komme et påbud om alkolås i personbefordringskjøretøyer. Innstillingen om påbudet er nå lagt til i Statsbudsjettproposisjonen for 2017, som nå er vedtatt av Stortinget. Sagasystem leverer en sertifisert alkolås etter CENELECs standardserie EN 50436 som er lagt til grunn for «godkjent alkolås». Alkolåsen kan integreres mot Tenix Buss Flåtestyring fra Sagasystem.

 

Alkolås er et viktig signal om kvalitetssikring og HMS i bedriften. Dette skaper et enda mer pålitelig, og dermed også et enda mer konkurransedyktig selskap, som tydelig viser å ta trafikksikkerhet på alvor.  Dignita merker hvert kjøretøy, for den stolte sjåfør og bedriften den representerer.

 

– Vi satser stort i Norge med Dignita Alkolås og Dignita Alkometer, som er CENELEC Godkjente og Sertifiserte iht kravene i EU/EØS. Alle våre Dignita produkter, er testet og godkjent av MHF. De er meget pålitelige, nøyaktige, rask responstid og er veldig brukervennlige med et tydelig display. De er også utviklet spesielt for å håndtere våre nordiske temperaturendringer, og har en enkel knapp for sjåførbytte, sier Stig Hopland , Marked og Driftssjef i Sagasystem.

 

– Dignita produktene blir levert til oss fra Dignita System AB i Sverige, som er et meget kompetent Svensk teknisk firma, med lang erfaring innen motorbransjen, trafikksikkerhet og designutviking. De er et børsnotert selskap, og har som mål å utvikle produkter av særdeles høy kvalitet, til meget konkurransedyktige priser, og som kan minske antallet ulykker forbundet med kjøretøy og arbeidsliv, forteller han videre.

 

En Alkolås fastmontert i et kjøretøy, er i tillegg en tyverisikring og må blåses i – etter at tenningsnøkkelen er slått på. Deretter blåses det inn i Alkolåsen, er man ikke alkoholpåvirket, så vris nøkkelen helt om, og tenningen starter. Et Alkometer har samme funksjon, men er ikke koplet opp mot en tenningslås. Det er et håndapparat som er fritt, som kan oppbevares i lommen og blåses i for å se at en er klar til å ferdes på veien eller på sjøen, på en MC eller hvilket som helst kjøretøy.

 

– Dignita er et godt og sikkert produkt, og vi leverer og monterer til kunder over hele landet. Samtidig er vi inne i en fase hvor vi også kan sertifisere og godkjenne utvalgte samarbeidspartnere og forhandlere, for montering og kalibrering i Norge, sier han.

 

Lenge har det vært arbeidet med et lovverk som krever alkolås i alle yrkeskjøretøy i Norge. Men dette arbeidet har tatt tid. Nå ser det ut til at et nytt lovverk straks er klart og kan settes ut i live. Mange busselskaper har allerede valgt å installere alkolås i deres kjøretøy ved nykjøp. Og flere velger å ettermontere. Dette er med å senke risikoen for at en sjåfør skal kjøre ut på veien i alkoholpåvirket tilstand.

 

I tillegg kan en fange opp de som eventuelt er i faresonen med å kalle de inn til samtale om det er nødvendig. Det kan være mange ulike grunnet til at sjåføren har alkohol i blodet. Vedkommende kan ha feilberegnet tiden fra siste glass til arbeidsdagen starter. Det kan også være snakk om ensomhet eller problemer i livet som har tatt overhånd. Når vedkommende har blåst og ikke fått startet bussen, så vil en hos mange selskaper bli kalt inn til samtale. Og en risikerer å miste jobben om det blir gjentatte ganger med kjøreforbud.

 

– I tillegg tilbyr vi en meget gunstig Forsikring for fører av kjøretøy utstyrt med Dignita Alkolås. Dette er uavhengig av alle andre forsikringer, egne eller firmaets.  Den utløser kr. 1 million NOK i utbetaling til de etterlatte ved død, og koster kun kr. 2.- pr. dag, altså kun kr. 730.- pr. år, sier Hopland.

 

«SAGAsystem har vært en pionér i utviklingen av flåtestyringssystemer og innovative analyseverktøy for kjøreadferd. Vi er i dag en ledende leverandør av telematikktjenester samt banebrytende telematikkapplikasjoner innen neste generasjon flåtestyring og tilhørende systemer for buss, transport, yrkesbil og bil og forsikring og et raskt voksende spekter av spesialiserte applikasjoner. Vårt renomme som en kvalitetsleverandør er bygget på utvikling av en unik og omfattende full service løsning, fra produkt design og systemutvikling til implementering og forvaltning, som møter dagens, og forutser fremtidige behov, for våre kunder. Vår system integritet og pålitelighet er avgjørende for høye krav.»

Daniel Stalder