CONTRL | Ledende innen teknologi og elektroniske kjøreboker
Cart 0
 

Om oss


 
AdobeStock_53360497.jpeg

SAGAsystem har vært en pionér i utviklingen av flåtestyringssystemer og innovative analyseverktøy for kjøreadferd. Vi er i dag en ledende leverandør av telematikktjenester samt banebrytende telematikkapplikasjoner innen neste generasjon flåtestyring og tilhørende systemer for buss, transport, yrkesbil og bil og forsikring og et raskt voksende spekter av spesialiserte applikasjoner. Vårt renomme som en kvalitetsleverandør er bygget på utvikling av en unik og omfattende full service løsning, fra produkt design og systemutvikling til implementering og forvaltning, som møter dagens, og forutser fremtidige behov, for våre kunder. Vår system integritet og pålitelighet er avgjørende for høye krav.

Vi er stolte over å ha samlet unik ekspertise i selskapet, med en bredde av kompetanse som omfatter programvareutvikling og bygging av en plattform med ulike web løsninger og data innsamlings muligheter samt sømløs integrasjon mot andre systemer. Ved hjelp av avansert teknologi og patentert programvare, utvikler SAGAsystem og forvalter et komplett utvalg av kjøretøy telematikkløsninger: fra omfattende buss systemer til personlige forsikringsmodeller som PAYD og PHYD og tilhørende kjøretøy diagnostikk, sanntids trafikkinformasjon, flåtestyring og økokjøring. Vi kan love våre kunder vi leverer solide systemer med vår velprøvde teknologi, patenterte programvare og store telematikk database, og at vi jobber hardt for å bringe frem neste generasjon av telematikk applikasjoner.

 

To merkevarer

Vi har valgt å segmentere våre produkter under to merkevarer, det er Contrl og Tenix. Contrl er merkevaren for yrkesbiler, firmabiler og privatbiler. Her har vi i dag 3 produkter. Tenix er merkevaren for Buss og Transport segmentet.

Les mer her: www.tenix.no

Med Contrl produktene er målet å effektivisere hverdagen for alle med kjøretøy og på denne måten følge lov krav og til å være kostnadseffektiv i alle ledd. Vi har bygget en plattform som samler inn alle typer data som er fra kjøretøy og sjåfør og ser frem mot en stadig med digitalisert hverdag, og hvor vi kan bidra med vår unike teknologi.

 

Økonomi, Eierskap og ledelse

Selskapet har hatt som strategi å bygge seg opp som en høykompetent totalleverandør i markedet for flåtestyringssystemer, og vi mener vi i dag har oppnådd dette. Vi opplever at vår bredde og sterke kompetanse blir verdsatt i markedet. Selskapet har de senere år brukt alle ressurser til å utvikle plattformen som samler inn kjøredata og i 2016 startet en større kommersialisering. Det er innvilget betydelige midler fra Innovasjon Norge sammen med frisk kapital fra eiere. 

Sammen med inngåtte langsiktige avtaler gir det en sterk kapital plattform de neste årene. Med det teamet som er i selskapet i dag, er styret og eiere fast i sin tro på videre vekst. For 2017 har selskapet et vekstbudsjett i sjiktet 20 %. Dette er i det alt vesentlige forankret i pågående og konkrete prosesser. 

 

Organisasjon

SAGAsystem består av medarbeidere, med tung teknisk og IT- faglig kompetanse. Selskapets IT-kompetanse er bygd opp med en avveid fordeling av spesialister og generalister. Spesialistene arbeider i hovedsak med de systemer selskapet leverer, mens generalistene arbeider med alt rundt applikasjonene.

De viktigste oppgavene vedrørende sistnevnte er administrasjon/prosjektledelse og utvikling av system/kommunikasjon, infrastruktur, datasikkerhet, maskinpark, web, database, datavarehus og supporttjenester.

Gjennom deltakelse i en rekke store prosjekter, fra planlegging til implementering og drift, har Sagasystems sentrale medarbeidere opparbeidet en unik erfaring og kompetanse innen alle sider av systemer og drift knyttet til transport og samferdsel.

Den formal og realkompetanse selskapets nøkkelpersonell besitter, og de systemløsninger SAGA leverer, er den viktigste grunnen til at selskaper i Norden henvender seg til selskapet for hjelp til problemløsning, utvikling og optimalisering av deres egne systemløsninger. SAGA har ambisjon om å etablere en kompetanse sektor i Bergen i samarbeid med Universitet i Bergen og andre IT selskap, innen utvikling av løsninger for en grønnere og mer effektiv drift av bilparker.