CONTRL | Ledende innen teknologi og elektroniske kjøreboker
Cart 0

NYE SKATTEREGLER

Tryg i Bil er utviklet for yrkesbiler i skatteklasse 2, altså biler under 7,5 t som eies av bedriften. Ofte er dette varebiler med grønne skilter, eller lett lastebil (hvite skilter).

Firmabil (oftest vanlig personbil som disponeres fritt til all bruk) skattlegges som lønn. Kjøres firmabilen mer enn 40.000 km i året kan man få en reduksjon i bilens verdi som det skattes for – så lenge det kan dokumenteres med kjørebok. Denne behøver ikke være elektronisk (men det er enklere!)

ALTERNATIVER

Regelverket gir to alternativer for utregning av den skatte-messige fordelen av den private bruken av yrkesbil:

  • Sjablongmetoden (med bunn-fradrag)

  • Kilometersats (individuell verdsettelse basert på faktisk bruk)

Fastsettelse basert på kilometer-sats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjøre-lengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat.

 

Spar penger med elektronisk kjørebok i 2017

Et stort antall personer kjører i dag på km. godtgjørelse. En elektronisk kjørebok vil spare deg for mye tid og samtidig sørge for at du får maksimalt fratrekk for din yrkeskjøring.

Contrl enheten registrerer alle turer og det er meget enkelt å sette opp dine regler for når det forventes yrkeskjøring og privatkjøring.

Du kan alltid manuelt overstyre dette enten ved å velge privat eller yrkestur på App`en eller ved å gå igjennom dine turer historisk.

 
Bilde rollup_lp.jpg
 
Contrl_skatteregler2.jpeg

SKATTEFORDEL

I hvilken grad bedriften oppnår en skatte-/avgiftsmessig fordel av å velge elektronisk kjørebok avhenger av:

  • Hvilken metode som gir lavest lønnsgrunnlag for den ansatte

  • At selskapet innberetter fordelen for privat kjøring med yrkesbilen som lønn til den ansatte (og følgelig er gjenstand for skatt og arbeidsgiveravgift)

Det betyr at en eventuell besparelse kommer fra redusert arbeidsgiveravgift som følge av at bedriften får et lavere samlet lønnsgrunnlag med elektronisk kjørebok, enn med sjablong-metoden.

SATSSTRUKTUREN VED INDIVIDUELL VERDSETTING

Tidligere var det to ulike kilometersatser ved individuell beregning av privat fordel ved bruk av yrkesbil. For 2016 er det fastsatt én sats, kr 3,40 per kilometer, for all privatkjøring. Det er et vilkår for individuell verdsetting at yrkeskjøringen dokumenteres ved elektronisk kjørebok, eksempelvis basert GPS-sporing. Kjøring som ikke er dokumentert yrkeskjøring, regnes som privat bruk.
 

MINDRE INNGRIPENDE

For å være minst mulig inngripende overfor den ansatte vil det bli stilt krav om at yrkeskjøringen dokumenteres. Differansen mellom det samlede antall kilometer bilen er kjørt og den dokumenterte yrkeskjøringen skal anses som privat bruk og skattlegges etter en fast sats per kilometer.

 
2.jpg